2 ans sans réunion ! Que faire ?

2 ans sans réunion ! Que faire ?

Welke groep van individuen kan werken zonder een minimum aan organisatie en coordinatie ?
Niemand waarschijnlijk! Daarom verplicht de wet dat elke mede-eigenaar één maal par jaar samenkomt.
Dit is de gelegenheid om de te realiseren werken op tijd op de agenda te zetten.
Hier worden ook de belangrijke beslissingen genomen. Welke werken uit te voeren, welk budget…?

De wet op de mede-eigendommen voorziet dat de rekeningen moeten worden bijgehouden. Het is een verplichting voor elke mede-eigenaar. Het is daarom noodzakelijk om die te laten nakijken. Het is voor zijn eigen belang. BasicSyndic.be stelt U een aangepaste oplossing voor.

BasicSyndic.be vous propose une solution adaptée.